OM ESMÉ

Närvaro i nuet, det är det jag söker och det är en gåva som mitt arbete ger mig, vare sig jag jobbar med unika objekt till utställningar eller med formgivning av serietillverkade föremål; möjligheten att vara helt här och nu. Det är både en möjlighet och en förutsättning för att göra det jag gör.

Relationer är återkommande i mitt arbete, jag utforskar relationer och sammanhang psykologiskt och geografiskt. I grunden är det alltid ett självbiografiskt utforskande, mer eller mindre synligt. Jag tror på laddade verk, berörs av energin i oupplösta frågor, känslor som inte kan förklaras. Jag söker ögonblick när jag överraskar mig själv.

Shirin Neshat, Frida Kahlo, Louise Bourgegois, Helen Chadwick, Eva Hesse, Anish Kapoor, Rachel Whitread är konstnärer som betytt mycket för mig, deras verk är både subtila och laddade, de väcker både längtan och lust.

När jag jobbar med formgivning, så jobbar jag mer lekfullt och ofta utifrån ett specifikt behov; något som jag själv saknat. Jag tillåter att drömmar, mitt omedvetande och infall får påverka. När det kontrollerade och det oväntade möts, så vill jag att designen utstrålar både humor, värme och en egen udd.

Ladda hem mitt CV i DOC-form här.